Probiotyki w PCOS — czy to ma sens?

probiotyki w pcos

Probiotyki w PCOS to temat, który pojawia się „na tapecie” coraz częściej — nie bez powodu! PCOS to najczęściej występujące zaburzenie hormonalne wśród kobiet. W przedziale wiekowym od 15 do 44 r.ż. aż 5 do 21% kobiet otrzymuje pozytywną diagnozę. Z artykułu dowiesz się co mówią badania na temat przyjmowania probiotyków w PCOS.

Kobiety ze zdiagnozowanym Zespołem policystycznych jajników wykazują zwiększone ryzyko chorób związanych z zaburzeniami mikrobioty. Wynika to z tego, że skład bakterii kobiet z PCOS przypomina mikrobiom osób otyłych. Probiotyki w PCOS mogą przynieść korzyści w kwestii unormowania insulinooporności, obniżenia stężenia androgenów czy w walce z hirsutyzmem, czyli nadmiernym owłosieniem.

Insulinooporność jest zaburzeniem metabolicznym bardzo często diagnozowanym przy PCOS. Podwyższony poziom insuliny nasila syntezę hormonów płciowych:

  • adrenokortykotropiny (ACTH) – hormonu odpowiadającego za wydzielanie hormonów męskich przez nadnercza,
  • lutropiny (LH) – hormonu bezpośrednio związanego z występowaniem owulacji.

W związku z powyższym, leczenie mające na celu unormowanie insulinooporności pozytywnie wpłynie na regulację cyklu oraz znacznie zwiększy szansę na owulację. Kluczowym elementem walki z insulinoopornością jest dieta oraz aktywność fizyczna. Najnowsze badania wskazują, że walka z dysbiozą jelitową pomaga w regulacji gospodarki węglowodanowej.

Tegoroczne badanie Chudzickiej – Strugały i wsp. miało na celu wykazać, czy istnieje istotny związek pomiędzy włączeniem suplementacji synbiotykiem a zmniejszeniem masy ciała oraz stężenia testosteronu całkowitego wśród kobiet z PCOS. W tym celu zebrano grupę 65 kobiet ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników oraz BMI > 25. Kobiety podzielono na dwie grupy — przyjmujące synbiotyk oraz placebo.

Kobiety przyjmowały 4 tabletki synbiotyku Sanprobi Super Formula dziennie przez okres 12 tygodni. Równolegle wprowadzono dietę redukcyjną oraz odpowiednią aktywność fizyczną. Badanie wykazało istotne różnice pomiędzy grupami. Masa ciała wśród osób z grupy placebo zmniejszyła się o 5%, natomiast u drugiej o 8%. Największą różnicę zanotowano w wartości testosteronu całkowitego — wsród grupy placebo stężenie spadło o 6% a u drugiej, przyjmującej synbiotyk o 32%.

probiotyki w pcos

Istnieje hipoteza zakładająca, że dysbioza jelit może wpłynąć na rozwój hiperandrogenizmu oraz wytworzyć przewlekły stan zapalny w organizmie. Metaanaliza wykazała, że wśród grupy przyjmującej probiotyki i synbiotyki zmalało stężenie testosteronu całkowitego oraz DHEAS, przy jednoczesnym stężeniu SHBG.

Inne badanie z wykorzystaniem synbiotyku zostało przeprowadzone pośród grupy 56 osób z nadwagą oraz otyłością. Wyniki wykazały zwiększenie różnorodności mikrobioty – wzrost bakterii z rodzaju Lactobacillus oraz zmniejszenie bakterii proteolitycznych i zonuliny w kale. Badanie przeprowadzone przez Ahmandi i wsp. udowadnia również korzystny wpływ suplementacji probiotykami na profil metaboliczny kobiet z zespołem policystycznych jajników.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu wykazano, że suplementacja probiotyczna (Lactobacillus acidophilus, L casei, Bifidobacterium bifidum) przez 12 tygodni doprowadziła do znaczącego obniżenia glikemii na czczo, stężenia insuliny w surowicy oraz obniżenia wartości wskaźnika HOMA – IR.

Partnerem merytorycznym artykułu jest firma Sanprobi.

Zastanawiasz się kim jestem? Kliknij tutaj.

Bibliografia

  • Ghanei N. i wsp, The probiotic supplementation reduced inflammation in polycystic ovary syndrome: a randomized, double – blind, placebo controlled trial, 2018.
  • Ahmadi S. i wsp., Probiotic supplementation and the effects on weight loss, glycaemia and lipid profiles in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double – blind, placebo – controlled trial, 2017.
  • Li Y. i wsp., Effects of probiotics, prebiotics and synbiotics on polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta – analysis, 2021.
  • Chudzicka – Strugała i wsp., Effects of synbiotic supplementation and lifestyle modifications on women with polycystic ovary syndrome, 2021.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart